Citroën Vidlička
Prevádzka Nové Mesto nad Váhom:
Tel.: 032 / 7716 777
Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Servis vozidiel

Vážený zákazník.


Každé vozidlo, teda aj vozidlá značky Citroën, potrebujú Vašu pravidelnú starostlivosť a odbornú údržbu.


Pracovníci nášho servisu pri pristavení Vášho vozidla vždy, za dodržania NORIEM a METÓD značky, vykonajú dôslednú kontrolu za účelom zabezpečenia technickej spôsobilosti a prevádzky schopnosti vozidla.

Všetky rady a odporúčania našich pracovníkov (prijímacích technikov a priamo mechanikov), majú prvoradý cieľ: "SPOĽAHLIVOSŤ VOZIDLA A VAŠA BEZPEČNOSŤ".

Ak Vám pri príjme, servisnom zásahu, preberaní vozidla po zásahu, alebo neskôr nie je niečo jasné, pracovník servisu Vám rád zodpovie Vaše otázky týkajúce sa servisného zásahu.

 


Servis vozidla môžeme zjednodušene rozdeliť takto:


Pravidelná údržba:

Vaše vozidlo podlieha pravidelnej, plánovanej servisnej prehliadke, ktorá je definovaná časovým, alebo kilometrovým limitom (čo nastane skôr). Každá takáto prehliadka má značkou definovaný rozsah prác, takzvanú GAMA údržby. Úkony prehliadky sú definované v servisnej knižke vozidla, prípadne ich obdržíte od pracovníka servisu po vykonaní prehliadky.

 

Oprava vozidla:

Je neplánovaný servisný zásah. Vaše auto prostredníctvom kontrolky na prístrojovej doske vykázalo určitú anomáliu, prípadne ste technickú poruchu zaznamenali Vy, alebo najnepríjemnejšia skúsenosť, Vaše auto nemôžete naštartovať. V takejto situácii je rýchly odborný zásah dôležitý. Pracovník servisu diagnostikou zistí závadu a navrhne spôsob odstránenia.

 

Poistná udalosť:

Každý vodič sa môže stretnúť so situáciou, kedy je potrebné opraviť vozidlo po nehode.

Adresa

Piešťanská 67, 915 01
Nové Mesto nad Váhom-Za starým Váhom

Telefónny kontakt

032/771 6777

KONTAKTUJTE NÁS